Igrom do umjetnosti

Galerija Vivoda - katalog: igrom do umjetnosti 2009/2010

Likovni govor malih umjetnika

Galerija Vivoda - katalog: Likovni govor malih umjetnika 2010/2011

Odrastanje s umjetnošću

Galerija Vivoda - katalog: Odrastanje s umjetnošću 2011/2012

Od nesvjesnog ka svjesnom

Galerija Vivoda - katalog: Odrastanje s umjetnošću 2012/2013

Radost likovnog stvaranja

Radost likovnog stvaranja 2013/2014

Otkrivanje i njega likovne nadarenosti

Otkrivanje i njega likovne nadarenosti 2014/2015

Učimo kako svijet gledati, a ne samo vidjeti

Učimo kako svijet gledati, a ne samo vidjeti - 2016/2017