Uroš Derenda - suradnik

Uroš Derenda - suradnikUroš Derenda - fotografija

Uroš Derenda je rođen 21. ožujka 1982. godine u Brežicama, Republika Slovenija.

Srednju ekonomsku školu završava 2002. godine, nakon čega polazi tečajeve za grafički dizajn i tečaj fotografije. Upisao je Višu ekonomsku školu, smjer menadžment.

Po završetku srednje ekonomske škole zapošljava se u Državnom zavodu za kulturu Republike Slovenije. Tijekom 2005. godine osniva tvrtku Derenda d.o.o. u okviru koje djeluje galerija suvremene umjetnosti VIVODA (Mala likovna akademija Vivoda za djecu mlade i odrasle). U 2008. godini u Galeriji započinje sa radom na likovnoj radionici za djecu i mlade, zajedno sa Andrejom Vivoda, u kojoj radi i danas.

Redovno sudjeluje u grafičkom uređenju časopisa “Ceste i mostovi”, monografija Hrvatske ceste i Rimska cestovna baština na tlu Hrvatske i dr.